Inna Działalność

 
 

Pozostała Działalność Statutowa

 
Zgodnie z działalnością statutową Instytut Europejski zajmuje się m.in.: 
Organizacją Szkoleń 
Organizacją Konferencji 
Badaniami Naukowymi 
Wydawaniem Publikacji 
Tworzeniem oraz realizacją projektów unijnych 
Gromadzeniem materiałów o tematyce Europejskiej 

Więcej na ten temat na stronie: www.ie.lodz.pl 

 


 
http://www.ie.lodz.plshapeimage_2_link_0